Medio Ambiente e Rural

Medio Ambiente e Rural

Actualidad

Qué hacemos

Residuos Plásticos Orgánicos

Residuos Urbanos

Contacto

ACTUALIDADE

28
Feb
2023
VILALBA RECIBE SETE MILLÓNS EN INVESTIMENTOS DO GOBERNO GRAZAS AOS PROXECTOS E AS XESTIÓNS REALIZADAS POLO CONCELLO
O delegado do goberno en Galicia, José Miñones, destacou hoxe en Vilalba os 7 millóns de euros en investimentos do Goberno que recibirá a vila...
1
Dic
2022
O CONCELLO DE VILALBA RENOVA O VIAL PRINCIPAL DA PARROQUIA DE NETE PARA MELLORAR O TRÁFICO E A SEGURIDADE
O Concello de Vilalba renova estes días un vial de titularidade municipal que da acceso a vivendas e parcelas agrícolas na parroquia de Nete, mediante...
7
Jun
2022
O CONCELLO DE VILALBA ASINA A ACTA DE REPLANTEO PARA COMEZAR AS OBRAS DO NOVO PARQUE ACUÁTICO DE VILALBA
O Concello de Vilalba asinou coa empresa adxudicataria e os arquitectos do proxecto a acta de replanteo previa ás obras de construción do novo parque...
11
May
2022
O CONCELLO IMPULSA UN PROXECTO PARA A POSTA EN VALOR DO PASEO FLUVIAL E LITERARIO RÍO MADALENA E A RECUPERACIÓN DAS SENDAS VERDES DO MUNICIPIO
O Concello de Vilalba ten listo un proxecto para a posta en valor, mellora e sinalización do roteiro denominado ‘Paseo Fluvial e Literario-Río Magdalena’, así...
21
Mar
2022
O CONCELLO DE VILALBA REPARTIRÁ ESTE VENRES MATERIAL PARA LOITAR CONTRA A VESPA VELUTINA
O Concello de Vilalba repartirá este venres, 25 de marzo, material para a loita contra a vespa velutina. O goberno local proporcionará ditos materiais en...
4
Ago
2021
ACORDO ENTRE O GOBERNO SOCIALISTA E O GRUPO MUNICIPAL VILALBA ABERTA
O GOBERNO SOCIALISTA E VILALBA ABERTA ASINAN UN ACORDO PARA FINANCIAR CON PRETO DUN MILLÓN E MEDIO DE EUROS UN PLAN DE AXUDAS A AUTÓNOMOS, MELLORAS DE VÍAS NO RURAL E OBRAS DE HUMANIZACIÓN E ACCESIBILIDADE NO NÚCLEO URBANO

QUE FACEMOS

As cidades e pobos de España deben orientarse a escenarios máis sostibles para resolver os problemas ambientais, sociais e económicos que afectan á calidade de vida dos cidadans. Débese conseguir un urbanismo que fomente o modelo de cidade compacta, complexa e cohesionada socialmente, que fomente o aforro enerxético, a mobilidade sostible, a construción eficiente enerxeticamente e que se desenvolva  a implantación de enerxías renovables a nivel local.

A economía circular é a palabra de moda. Investigadores, emprendedores, administracións públicas ou empresas  incluímolo no noso vocabulario diario, pero qué é?

É unha estratexia que ten como obxetivo “a produción de bens e servizos ao tempo que reduce o consumo e o desperdicio de materias primas, auga e fontes de enerxía”.

En definitiva, trátase dun sistema de aproveitamento de recursos onde prima a redución dos elementos, así que se presente como unha alternativa ao actual modelo de produción e consumo. Esto é así porque todos os procesos de fabricación de bens ou servizos implican un coste ambiental, non só a  hora de producir o ben, senón tamén unha vez que acaba o seu ciclo de vida. Para minimizalo, a economía circular aboga pola optimización dos materiais e residuos, alongando a súa vida útil. De este modo fúxese do actual sistema lineal de ‘usar e tirar’ e apóstase por outro basado na prevención, a reutilización, reparación e reciclaxe que permite dotar aos materiais  unha segunda vida.

RESIDUOS DE PLÁSTICOS ORGÁNICOS

O Concello de Vilalba, ten establecido ata o momento, dúas recollidas ao ano para a retirada dos plásticos agrícolas producidos no concello, unha na tempada de abril-maio e outra na tempada outubro-novembro.

Establécense sempre bandos para o depósito de ditos plásticos nos 40 puntos de recollida que hai ao longo de todo o concello; posteriormente a este depósito, a empresa encargada da recollida pasa por ditos puntos ata o termo da xestión destes plásticos.

Estánse a crear varios puntos de acopio no concello para retirar este tipo de recollida e que os cidadáns teñan á súa disposición, o longo de todo o ano, puntos de acopio para este tipo de residuos plásticos.

LIGAZÓNS

RESIDUOS URBANOS

O Concello de Vilalba, a través do contrato en réxime de concesión administrativa de xestión do servizo de limpeza, recollida domiciliaria de lixo, subministro-distribución e mantemento de recipientes normalizados e transporte de residuos do Concello de Vilalba, que tén coa empresa URBASER SA dende o 29/09/2000, dá cumprimento ás obrigas que lle corresponden segundo o establecido na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, a Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, entre outras, sobre medio ambiente e especialmente co disposto no convenio de adhesión do Concello de Vilalba ó convenio marco que a Xunta de Galicia ten asinado coa empresa ECOEMBES SA, sociedade anónima sen ánimo de lucro, constituída para dar cumprimento ás obrigas das súas empresas adheridas baixo a Lei de envases, garantindo no ámbito da CC.AA. de Galicia o cumprimento dos obxectivos de reciclado, valorización, etc.

Para iso, o largo destes anos, foise distribuindo e ampliando periódicamente a dotación de colectores tendo actualmente un total de 1375 colectores verdes para orgánicos, 133 amarelos de 800 litros para envases de plástico, latas e bricks, 70 azuis para papel e cartón e outros 47 para vidro.

O citado convenio marco, ten por obxecto regular a participación da C.A. e das Entidades Locais no sistema integrado de xestión de residuos de envases e envases empregados de Ecoembes en Galicia.

A empresa URBASER encárgase da recollida dos residuos sólidos urbanos (vidro, envases de plástico, latas e bricks e residuos orgánicos) e trasládaos á ecoplanta que a Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) ten na cidade de Lugo, desde onde se traslada á central que a dita sociedade ten en Cerceda (A Coruña).

Con SOGAMA asinouse un acordo o 24 de setembro de 2.001, mediante o cal se fai cargo da xestión do sistema integral de xestión de residuos sólidos urbános.

Todo o anterior levounos a conseguir xa hai tempo o peche e selado do vertedoiro da “Legua Dereita”.

Actualmente, a empresa Ambigal 360 é a encargada da recollida dos colectores selectivos de papel e cartón no concello, con periodicidade semanal e tamén, da recollida porta a porta de cartón nos comercios locales adheridos a dito servicio; iniciativa que comenzou en outubro do 2017 e que está tendo moi boa acollida por parte dos cidadáns dado o aumento do reciclaxe deste residuo nun 30% no que vai de ano en referencia co anterior.

RUIDOS

Estudos médicos e científicos, demostraron que o “ruído” é a causa dalgunhas enfermidades psíquico-físicas.

A ordenanza municipal, sensible a esta forma de contaminación, articulou no seu Libro I, Título I, artigos 5º ó 17º a intervención municipal, diferenciando os niveis máximos en decibelios, tanto en horario diúrno (de 8 a 22 h) coma no resto do horario, considerado nocturno.

Tamén diferencia o nivel de ruídos transmitidos desde o exterior a diferentes establecementos como poden ser centros médicos, relixiosos, hospedaxes e viceversa.

ESPARCEMENTO

Non debemos pensar que o medio ambente é só unha carga, unha tarefa inacabable, senón máis ben para o noso disfrute personal. Para iso o concello acometeu varias obras, entre as que podemos subliñar as seguintes:

 • Paseo Fluvial de Vilalba, que vai dende a Praia Fluvial de Vilalba ata o “Muiño do Rañego”. Está en proxecto que sexa ampliado desde a Praia Fluvial ata “A Ponte dos Freires”, situada na estrada Vilalba-Ferrol.
 • O acondicionamento da “Charca do Alligal”, situada na parroquia de Codesido, coñecida en toda a comarca polas súas augas medicinais.
 • Acondicionamento do Camiño de Santiago, especialmente en: “A Ponte de Martiñán”, “A Ponte Rodriguez” e “A Ponte de Saa”.
 • Acondicionamento da “Ruta do Monseiváne”, monte singular do noso municipio, desde onde se pode apreciar toda a extensión da comarca da “Terra Chá”.
AUGAS

A auga, fonte e sustento da vida, e o ben máis prezado da humanidade e a pesar de que as 2/3 partes do planeta está cuberto dela, só o 1% é potable.

A empresa responsable da xestión da auga e rede de sumidoiros de Vilalba é ESPINA & DELFIN, con oficina de atención ó público na rúa Campo de Puente, 85, de Vilalba. Teléfono: 982 512546.

A súa potabilización para o casco urbano de Vilalba realízase en dous puntos:

 • Na presa de Pardasalvas, a cal só necesita cloro para a súa potabilización, que dende alí baixa ós depósitos de Lanzós, para chegar ata a localidade de modo subterráneo.
 • Depuración e `potabilización da auga nas “Cañotas”, en Lanzós, desde onde tamén se traslada ós depósitos de Lanzós.

Durante o ano 2.003, subministráronse a Vilalba un total de 581.671 metros cúbicos de auga.

Para a depuración das augas utilizadas, o Concello dispón de dúas estacións depuradoras. Unha delas é xestionada pola empresa “Leche de Galicia”, situada no barrio de Sancovade, empregada para o seu uso exclusivo, e a outra na saída de Vilalba cara a Baamonde, a cal se encarga de recepcionar os vertidos que chegan a través dos sumidoiros.

RESIDUOS URBANOS

O 21 de maio de 2.001 asinouse o convenio de colaboración entre a consellería de M.A. da Xunta de Galicia e o Concello de Vilalba, para a creación dun Punto Limpo.

O punto limpo, creouse para dar cabida ós R.S.U. que non se poidan depositar nos colectores habituais, ben polo seu volume, ben pola súa composición química, ben porque necesitan dunha manipulación previa á súa reciclaxe, como poden ser: pilas, aceites, colchóns, envases grandes, electrodomésticos, fluorescentes, pinturas, medicamentos (nas farmacias nembargantes, recóllense refugallos en pouca cantidade, etc.

Os obxetivos principales desta instalación son:

 • Recuperar os materiais depositados polos usuarios para o seu reciclaxe, como o papel, vidro, metáis, férricos, madeiras, plásticos, RAEE, etc.
 • Evitar o vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos como mobres ou electrodomésticos.
 • Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente como os plásticos, voluminosos, pilas, pinturas, etc.

O Punto Limpo de Vilalba está emprazado no Parque Empresarial Sete Pontes do concello e o seu horario de atención ó publico é de 16 a 20 h de luns a venres e os sábados de 10 a 14 h.

As coordenadas UTM citanse a continuación:

 • LATITUDE:         43º18´41,88´´ N
 • LONXITUDE:       7º 40´ 1,49´´ W
 • HUSO UTM:       29
 • COORD. X:         608.093,93
 • COORD. Y:         4.796.284,61

Na categoría de residuos urbanos ou municipais incluense por tanto, os residuos xenerados en domicilios particulares, os seguintes aceptados na instalación:

 • Envases e envoltorios de plástico, metal, papel, cartón o vidro, tales como: latas, bricks, botellas, caixas, bolsas de plástico e outros.
 • Roupas e tecidos.
 • Mobles, electrodomésticos, colchóns e outros voluminosos do fogar.
 • Baterías, aceites de motor e outros resultantes do mantemento de vehículos realizado por particulares.
 • Pilas de botón, tubos fluorescentes e outros residuos perigosos.
 • Residuos procedentes de obras menores de construcción e reparación domiciliaria: rebos, madeiras, tubos, pinturas, disolventes, ácidos, álcalis.
  Obras menores de construcción e reparación domiciliaria son as de técnica sencilla e escasa entidade constructiva e económica, que non supoña alteración do volumen, do uso, das instalacións e servicios de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten o diseño exterior, a cimentación, a estructura ou as condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de todas as clases.
 • En xeral, calquer outro residuo que se xere nos domicilios particulares 
TABLA DE RESIDUOS ACEPTADOS NO PUNTO LIMPO:
130205 Aceite mineral Aceites Almacenamiento
150106 Envases mezclados Envases Almacenamiento
200101 Papel y cartón Cartón Almacenamiento
200102 Vidrio Vidrio Almacenamiento
200110 Ropa Textil Almacenamiento
200111 Tejidos Textil Almacenamiento
200123 Equipamientos fuera de uso que contienen clorofluorocarbonados RAEES Almacenamiento
200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio Fluorescentes Almacenamiento
200125 Aceites y grasas comestibles Aceites Almacenamiento
200134 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 200133   Almacenamiento
200135 Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso, distintos de los especificados en los códigos 200121 y 200123 que contienen componentes peligrosos RAEES Almacenamiento
200136 Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso distintos de los especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135 RAEES Almacenamiento
200138 Madera distinta de la especificada en el código 200137 Maderas Almacenamiento
200139 Plásticos Plásticos Almacenamiento
200140 Metales Metales Almacenamiento
200202 Tierra y piedras Escombros Almacenamiento
200307 Residuos voluminosos Voluminosos Almacenamiento

 

A continuación, adxúntase o enlace de autorización de almacenamento de residuos otorgado pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, onde se reflicten os residuos que se poden levar o punto limpio do noso concello:

https://sirga.xunta.gal/xestores?p_p_id=xestores_WAR_sirga&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_xestores_WAR_sirga__spage=%2Fportlet_action%2Fxestores%2Fbusca

CONTACTO