A Policía Local de Vilalba informa na rúa da nova ordenanza para recoller os excrementos dos animais, que entra en vigor o día 28

A Policía Local de Vilalba realizará esta semana nas rúas do concello labores de información e divulgación sobre a nova Ordenanza Xeral de Protección do Medio Ambiente Urbano, que entra en vigor o próximo martes, 28 de novembro, e inclúe normas que afectan á recollida dos excrementos dos animais.

A alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, agradece “a colaboración da Policía Local e de todas as persoas donas de cans ou gatos, todos os veciños e veciñas queremos vivir nun concello limpo”.

Ademais, nas últimas semanas repartíronse carteis entre os establecimientos comerciais e dípticos entre a veciñanza de Vilalba para informar das sancións que prevé a nova ordenanza.

O texto lembra que “a persoa que leva o animal está obrigada a recoller e retirar os excrementos e á limpeza da parte da vía pública afectada, polo que deberá levar obrigatoriamente unhas bolsas para a recollida e limpeza das feces e unha botella con produto desinfectante-desodorizante para minimizar os efectos das miccións dos cans”.

Ademais, os donos deberán procurar que os ouriños non se produzan sobre o mobiliario urbano, edificios e vehículos, tentando que se realicen xunto aos bordos das beirarrúas e o máis próximo posible aos sumidoiros ou a zonas que non sexan de xogo ou tránsito de peóns.

Non recoller os excrementos suporá desde o 28 de novembro unha sanción de 250 euros, e haberá tamén sancións de 150 euros se non se mostran, a requerimento da Policía Local, as bolsas para a recollida ou a botella desinfectante para minimizar o efecto das miccións.

A ordenanza prohíbe tamén alimentar a animais vagabundos ou extraviados sen contar con autorización municipal (500 euros) ou exhibir animais de compañía destinados á venda en escaparates ou a modo de reclamo comercial, tamén con sancións de 500 euros.