Nova ordenanza municipal reguladora do tráfico, mobilidade e seguridade viaria do concello de Vilalba

Trátase da nova ordenanza municipal aprobada polo concello de Vilalba para regular o tráfico, a mobilidade e a seguridade viaria da nosa cidade.

Dispoñible para descargar no seguinte ligazón.
trafico, mobilidade e seguridade viaria