Aviso Legal

Todos os elementos da web http://vilalba.gal son titularidade do Concello de Vilalba, suxeito que poderá efectuar os cambios que considere necesarios sen aviso previo. Así mesmo, resérvase os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello, e calquera prexuízo levará ás accións legais correspondentes.
Por outra banda, o contido publicado na web ten efectos meramente informativos, e non suporá un equivalente legal da lexislación, disposicións e actos que deben ser publicados formalmente no boletín oficial, que serán os únicos con validez a todos os efectos. O Concello de Vilalba non ten responsabilidade sobre os prexuízos causados polo uso inaxeitado ou ilexítimo das informacións e ferramentas contidas na web, salvando os ocasionados como resultado da aplicación de disposicións legais sobre as que a institución ten competencia.