POLO NADAL, AGASALLA IGUALDADE

O Concello de Vilalba publica un decálogo para fomentar o xogo e o xoguete non sexista e evitar a reprodución de estereotipos de xénero desde a infancia.

Os xoguetes e os espazos de xogo, como recursos educativos, teñen un papel fundamental na socialización de nenas e nenos, especialmente nos primeiros anos de vida. A elección destas ferramentas imprescindibles para o seu desenvolvemento cognitivo e social determinará a construción da identidade e, por tanto, a forma na que interpretarán o mundo e as relacións.

A adquisición ou creación dos xoguetes en datas como a do Nadal supón unha boa oportunidade para educar ás pequenas e pequenos en valores igualitarios, xa que ao longo da infancia gravan e aprenden a imitar as formas de actuar e decisións das persoas coas que conviven: familia, docentes, etc.

Os xoguetes sexistas reproducen e perpetúan estereotipos de xénero: as nenas deben ser presumidas, obedientes, e dedicarse aos coidados e tarefas do fogar, mentres que os nenos deben ser fortes, independentes e competitivos.

Acabamos xa con isto? Depende de todos nós!

O primeiro chanzo para mudar estas dinámicas é detectar na publicidade e nas tendas esta distinción por sexo, e tratar de ofrecerlles ás nenas e nenos catálogos onde os xoguetes non estean suxeitos a restricións de xénero, así como fomentar a idea de creación de xogos libres de estereotipos e violencias. A liberdade de elección deberá facerse efectiva nun contexto de promoción da igualdade, con formación e información baseada na perspectiva de xénero.

DECÁLOGO DO XOGO NON SEXISTA

1. Non hai xogos de nenos e de nenas. O sexo non determina os gustos e preferencias, senón a socialización que perciben desde a infancia. Cada xoguete pode desenvolver destrezas e habilidades distintas nas crianzas como persoas que son.

2. Non hai cores de nenas e de nenos, só etiquetas que limitan a creatividade. Non debemos esquecer que eliximos nós as cores, non ao revés.

3. Os xoguetes non son sexistas en si mesmos, pero si o son os usos que se lles dan para manter as desigualdades e roles entre nenos e nenas.

4. Aproveitemos a oportunidade educativa dos xogos, compartindo tempo e participando dos mesmos como persoas adultas para transmitir valores de igualdade e respecto, con especial atención á diversidade.

5. Promovamos os xogos e xoguetes que xunten a nenas e nenos en espazos de cooperación, participando da construción dun mundo máis igualitario e xusto.

6. Agasalla xoguetes para compartir que promovan a convivencia. Contribuirá ao benestar na infancia e na posterior idade adulta.

7. A escolla dos xoguetes debe ter en conta a seguridade dos mesmos, a adecuación á idade e a perspectiva de xénero, con xogos libres de prexuízos sexistas.

8. Rompe coas tendencias maioritarias en canto aos roles: fomenta a corresponsabilidade nas tarefas de coidados para os nenos, promove o liderado das nenas nos xogos.

9. Presta atención ao desenvolvemento dos espazos de xogos por parte de nenos e nenas: podes detectarsituacións de desigualdade ou estereotipos e tratar de reconducilos para contribuír ao libre desenvolvemento da súa personalidade.

10. Busca xogos e xoguetes non violentos, que potencien a igualdade na participación e a expresión de opinións, sentimentos e afecto sen distinción entre nenos e nenas.

16 de diciembre de 2020

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies