BASES DO XLVII PREMIO DE POESÍA DO CERTAME LITERARIO DO CONCELLO DE VILALBA 2021