Bases para participar no XLV Premio de Poesía do Certame Literario do Concello de Vilalba 2019.

Dende a Concellería de Cultura do Excmo. Concello de Vilalba, fanse públicas as bases para participar no XLV Premio de Poesía do Certame Literario do Concello de Vilalba 2019.

O prazo de admisión dos traballos remata o día 15/07/2019.

Para consultar as bases, faiga clic no seguinte link https://vilalba.sedelectronica.es/board

Para as obras que se envíen en formato dixital (PDF) clic no seguinte link: http://www.certamedevilalba.org/inscricion

Composición do xurado: 2019-06-28.DecretoXuradoCertameLiterario.Expte. 2421_2019