COMEDOR EEI - CONSULTA PÚBLICA

A continuación figuran as ligazóns ao Portal de Transparencia co anuncio de consulta pública do regulamento e ordenanza fiscal reguladora das taxas do servizo de comedor escolar da Escola Infantil do Concello de Vilalba

ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA
ELABORACIÓN DO REGULAMENTO E ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DO CONCELLO DE VILALBA.

Mediante o presente anuncio, infórmase que a resolución pola que se resolve someter a consulta pública a elaboración do Regulamento e da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas do Servizo de Comedor Escolar, figura no portal de transparencia deste Concello, e poderase acceder a través da seguinte dirección: PREMA AQUÍ