O CONCELLO ANUNCIA UN ESTUDO DE TRÁFICO ENCAMIÑADO Á REORDENACIÓN DO SENTIDO CIRCULATORIO DA RÚA DA PRAVIA

O Vicealcalde e Responsable de Mobilidade do Concello de Vilalba, Modesto Renda, informou hoxe da formalización dun contrato coa consultora especializada iPlan para a realización dun estudo de tráfico previo á reorganización do sentido circulatorio da Rúa da Pravia.

O obxectivo é facilitar a entrada tanto de visitantes coma de veciños/as do rural ao centro urbano e favorecer, así, o interese comercial dunha vila que en palabras do propio Renda “sempre foi unha vila servizos proxectada cara ás parroquias”.

“Actualmente a Rúa da Pravia conta con varias paralelas que comparten con ela o mesmo sentido circulatorio e os núcleos rurais máis poboados do Concello atópanse cun máis difícil acceso”, explicou. Seguindo esta lóxica, o cambio da dirección facilitaría a entrada ao groso da poboación rural, principal consumidora do comercio e a hostalería de Vilalba.

Ademais, e na liña de primar o interese comercial ao tempo que se mellora a mobilidade, o Vicealcalde lembrou tamén que a outra grande parte dos consumidores do comercio e a hostalería local son veciños/as de Concellos limítrofes como Xermade, As Pontes ou Ferrol e que entran a Vilalba pola A8 e a AG64. A actual dirección na Rúa da Pravia contravén o que sempre foi un acceso natural e neste senso tamén se pronunciará o estudo.

Por último, Renda non quixo deixar pasar o feito de que a actual dirección da Rúa da Pravia é contraria, así mesmo, á entrada natural á vila do Camiño de Santiago (Camiño Norte) e é aí onde a empresa tamén deberá arroxar solucións pois, no marco de esixencias do Concello, Renda definiu como prioritario a mellora das conexións de tráfico e peonís dende a propia Rúa da Pravia ata o Casco Histórico.

METODOLOXÍA, ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PRAZOS DO ESTUDO

Desde o punto de vista do traballo en gabinete coexistirán dúas propostas metodolóxicas, aínda que, para ambas hai unha parte que é común, isto é: a caracterización da contorna urbana; a caracterización da demanda (análise da mobilidade no ámbito); a caracterización do tráfico na área de estudo para a obtención de datos adicionais e a campaña de aforos (tipoloxía, duración, tipos de datos recolleitos, clasificación de vehículos, etc.)

Deste xeito establecerase unha xustificación das horas punta seleccionadas e cos resultados dos aforos determinaranse os principais patróns de mobilidade no ámbito, principalmente a distribución horaria do tráfico e selección das horas punta máis desfavorables (horas de acceso e/o saída).

O estudo, avaliará e contraporá dous escenarios, sendo o escenario nº1 o relativo á situación actual e nº2 o referido á situación futura con cambio de sentido.

A análise dos niveis de servizo (modelización de VISUM) dará como resultado adicional una matriz de mobilidade que representa os movementos no ámbito para o período considerado e dita matriz será utilizada para levar a cabo a microsimulación do ámbito de estudo nos períodos que se consideren máis desfavorables, tanto no escenario actual como futuro coas actuacións propostas, co obxecto de analizar o seu funcionamento e propór, no seu caso, posibles melloras.

Así, e tal e como explicou Renda, en caso de identificarse algún problema, elaboraranse unha serie de propostas que permitan mellorar o funcionamento xeral do tráfico no ámbito preestablecido (melloras en interseccións; ordenación de sentidos e movementos noutras rúas; reordenación de seccións ou a eliminación de liñas de aparcamento).

Para completar o modelo de tráfico de situación actual será necesario a realización de traballos de campo, concretamente a medición de aforos ao longo do ámbito de estudo. A campaña de aforos realizarase durante un día laborable. Neste caso, propóñense os seguintes puntos de aforo orientadores, co obxectivo de poder calibrar a rede en situación actual.

A campaña de aforos realizarase mediante aforos automáticos gravando un período de 16 horas (de 6:00 a 22:00 horas) os dous días. Co obxectivo de optimizar custos analizarase durante 16 horas o tronco da Rúa dá Pravia e o resto dos puntos, 4 horas (horas punta).

1) Rúa dá Pravia – Rúa Conde Pallares – Rúa de Galicia (Glorieta): 16 horas de medición e 4 de análise por día.

2) Rúa dá Pravia – Rúa Plácido Peña – Cale Campo de Puente (Intersección): 16 horas de medición e 4 de análise por día.

3) Rúa dá Pravia (Tronco): 16 horas de medición e 16 de análise por día.

4) Avenida dá Terra Chá – Avenida de Cospeito (Intersección): 16 horas de medición e 4 de análise por día.

5) Rúa Campo de Puente – Avenida de Cospeito (Intersección): 16 horas de medición e 4 de análise por día.

6) Rúa de Galicia – Rúa José María Chao Ledo (Intersección): 16 horas de medición e 4 de análise por día.

7) Rúa Plácido Peña – Rúa as Pontes – Rúa Cidade de Viveiro (Intersección): 16 horas de medición e 4 de análise por día.

Para a realización de aforos en interseccións, troncais e glorietas, utilizarase un sistema de aforo automáticos mediante captura de VÍDEO PORTATIL (Unidade Recolectora de vídeo SCOUT) que permite a realización de aforos no viario, realizando unha recolección automática. Distinguirase entre vehículos lixeiros e pesados.

Unha vez gravadas as imaxes das distintas vías e interseccións, os datos son tratadas por un software de análise de imaxes, que permite clasificar e contar os vehículos que realizan os diferentes movementos que se permiten en cada intersección.

Os traballos de campo mediante cámaras iniciaranse cando a empresa solicite a autorización do Concello de Vilalba e o prazo do Estudo será de 4 semanas tras a recepción dos traballos de campo.

OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POLA EMPRESA CONTRATADA

 • Asesoramento e asistencia á Dirección Xeral de Movilidade na implantación e xestión do sistema de transporte público integrado na primeira fase do Plan de Transporte Público de Galicia
 • Asistencia Técnica para a redacción dos plans de explotación, iniciais e definitivos e os pregos de licitación das futuras concesións do novo Mapa Concesional do Transporte Público regular de viaxeiros por estrada de Aragón
 • Estudo de reordenación da rede de autobuses da EMT nos distritos periféricos do sur de Madrid.
 • Restructuración, racionalización e modernización das Concesións de Servizo Público de transporte de viaxeiros por estrada de Castelló e Valencia
 • Asesoramento e Asistencia á Dirección Xeral de Movilidade da Xunta de Galicia en materia de transporte público colectivo regular de uso xeral
 • Planificación do Sistema de Transporte Público de viaxeiros integrado coa prestación do Transporte Baixo Demanda na zona Centro de Galicia
 • Estudo de reordenación da Rede de Transporte Público de superficie en 10 municipios do sector Sur da Comunidad de Madrid
 • Estudo de reconfiguración do Sistema de Transporte Público de Viaxeiros por Estrada en Castela – A Mancha e a execución das actuacións para a súa implantación
 • Planificación do Sistema de Transporte Público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona de Conexión Interurbana e Pontevedra
 • Plan de Transporte Público de Galicia, Plan de Transporte a demanda e proxectos de explotación resultantes da área Noroeste da provincia da Coruña.
 • Plan de Movilidad Urbana Sostible do Municipio de Andújar
 • Rede de transporte público por estrada na Región de Murcia
 • Elaboración da Estratexia de mellora e xestión do espazo público e da mobilidade no Concello de Carballo
 • Planificación do Sistema de Transporte Público de viaxeiros integrado coa prestación do Transporte Baixo Demanda na Coruña e Lugo Norte
 • Estudo de Avaliación Financeira da posta en servizo do Tranvía de Xaén no novo contexto de transporte público a ter en conta na redacción do Plan Metropolitano de Transportes de Xaén
 • Informe pericial da oferta presentada pola UTE Sarbus-TCC no proceso de licitación para a adxudicación do contrato de transporte en Terrassa