O CONCELLO DE VILALBA SACA A CONCURSO A ADXUDICACIÓN DAS BARRAS DE BEBIDAS E OS ESPAZOS DE COMIDA DO FIV

O Concello de Vilalba publicou hoxe no Boletín Oficial da Provincia (BOP) as bases reguladoras do concurso aberto para a explotación das barras de venda de bebidas e os espazos de comida do Festival Independente de Vilalba (FIV), que se celebra os días 22 e 23 de abril.

En concreto, o procedemento é para a adxudicación da concesión en réxime de concorrencia das autorizacións para uso e explotación de dúas barras de bebidas, unha no Campo da Feira e outra na praza da Constitución, e nove espazos de venda de comida, un na praza da Constitución e oito no Campo da Feira.

O prazo de presentación das propostas remata o próximo venres, 8 de abril. As proposicións hai que presentalas no Rexistro Xeral do Concello de Vilalba, por sede electrónica ou por correo postal.

É a segunda vez que o Concello de Vilalba saca a concurso as barras do FIV, despois da experiencia do ano pasado, co obxectivo de establecer un proceso aberto e transparente para todos os interesados.

As persoas interesadas poden obter máis información no taboleiro de anuncios do Concello de Vilalba, no BOP de Lugo de hoxe e na sede electrónica do Concello de Vilalba (https://vilalba.sedelectronica.es).