O PERIODO DE PAGO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS COMEZA O 15 DE ABRIL E REMATA O 15 DE XULLO

As persoas que non teñan domiciliado o pago poderán proceder ao seu abono nunha oficina bancaria

O Concello de Vilalba informa aos seus veciños e veciñas que o período de pago voluntario do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica comeza o próximo 15 de abril e remata o 15 de xullo.

As persoas que non teñan domiciliado o pago deste imposto poderán proceder ao seu abono en calquera oficina de Abanca, BBVA, Banco Santander ou Caixabank, presentando o documento que se lles envía aos seus domicilios. En caso de non recibilo ou extravialo, poderán solicitar outro na entidade financiera.

Os contribuíntes que aínda non teñan domiciliado este recibo e pretendan facelo, deberán cubrir o impreso de domiciliación que reciben tamén nos seus domicilios e entregalo nunha oficina de Abanca ou remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recaudación.

A xestión do cobro deste imposto na maior parte dos concellos da provincia está cedido á Deputación de Lugo.