Prezo público Vilaescolas e Lecer cultural

Están obrigadas ao pago do mesmo, as persoas que se inscriban e participen nas actividades reguladas das Vilaescolas e os obradoiros do Lecer cultural