Proceso Selectivo Monitores Deportivos 2019. Bolsa de Emprego

O Goberno Local do Concello de Vilalba contratará personal para ocupar postos de monitores deportivos. Coñece as bases reguladoras da convocatoria nesta publicación.

28-06-19 ¡LISTA DEFINITIVA E PUNTUACIÓNS DO PROCESO SELECTIVO!

Publicada a relación definitiva  coas calificacións finais dos aspirantes participantes no proceso selectivo 2019-06-28DECRETOResolucionDefinitiva BolsaMonitores DeportivosExp1517

21-06-19 ¡ACTA ORGANO DE VALORACION!

Publicada con data de hoxe, venres 21 de xuño do 2019 a acta coas calificacións finais do proceso selectivo Acta de evaluación_EXP1517_2019ActaOrganoValoracionBolsaEmpleoDeportes

18-06-19 ¡LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DO PROCESO SELECTIVO!

Publicada con data de hoxe, martes 18 de xuño do 2019 a lista definitiva de admitidos e a data do proceso selectivo, que se celebrará o vindeiro venres 21 de xuño as 9:00 na Casa do Concello de Vilalba. [2019-06-17DECRETOLista definitivaYFechaProcesoSeleccionBolsaMonitoresDeportivosExp1517]

¡LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS!

Publicada con data de hoxe a lista provisional de admitidos e excluidos ao proceso selectivo. Os interesados en presentar as reclamacións que consideren oportunas, disporán dun prazo de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da súa publicación na web. [Lista provisional admitidos y excluidosBolsa Monitores Deportivos2019Exp 1517]

¡ÚLTIMAS NOVAS!

————————————————————————————————————————–

Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Vilalba, celebrada o día 26 de abril de 2019, aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria da selección de personal para postos de monitores deportivos 2019, mediante contratacións de carácter temporal e a conformación dunha bolsa de emprego.

O prazo de presentación de instancias é de quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

As persoas interesadas poderán consultar as bases no taboleiro de anuncios da sede electróncia da casa consistorial https://vilalba.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/ e na páxina web do concello de Vilalba http://vilalba.org/

Os interesados poderán presentar a instancia para tomar parte do proceso selectivo presencialmente no rexistro xeral do Concello de Vilalba (1º andar) ou a través da sede electrónica http://vilalba.sedelectronica.es/info.0. Os interesados deberán aportar DNI, fotocopia simple da titulación académica esixida como requisito de acceso, certificación negativa de delitos sexuais e a documentación necesaria para a acreditación de cada mérito según o descrito na base sexta.

20190502_Otros_Bases de convocatoria_EXP1517_2019BasesContratacionBolsaEmpleoDeportes