RESOLUCIÓN AXUDAS ESCOLARES 2021

Resolución da convocatoria de solicitudes de axudas para a Adquisición de Material Escolar de Educación Infantil, ano 2021. Expte 214/2021