RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS CONCORRENCIA COMPETITIVA

Resolución conforme ao establecido nas Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal, ano 2020.