SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE CARREIRA - ADMINISTRACIÓN XERAL

SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE CARREIRA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, GRUPO C1 MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE