Implantación dun camión punto limpo

IMPLANTACIÓN DUN CAMIÓN PUNTO LIMPO MÓBIL PARA A XESTIÓN DE
RESIDUOS ESPECIAIS DE COMPETENCIA MUNICIPAL NO CONCELLO DE

VILALBA”


O Concello de Vilalba recibíu
un total de 58.905,00 € para a “IMPLANTACIÓN DUN
CAMIÓN PUNTO LIMPO MÓBIL PARA A XESTIÓN DE RE
SIDUOS ESPECIAIS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL NO CONCELLO DE VILALBA”
con cargo á Orde do 1
de decembro de 2021 de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de

actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo

fondo
europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia, con cargo á Unión
Europea
-NextGenerationEU