Rexistro de Intereses

Faise público segundo o preceptuado no art. 62 do Regulamento Orgánico Municipal, en relación co art. 61 e nos arts. 75.7 da Lei 7/85 e 30 e 31 do ROF, que se formularon, por parte de todos os concelleiros da Corporación municipal deste Concello, as declaracións anuais de bens patrimoniais e de actividades, acompañadas das liquidacións de impostos que en cada caso se efectúen, dándose así cumprimento á obriga que, nesta materia, teñen os mencionados cargos electos, BOP de Lugo nº 145 do 26 de xuño de 2020.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies