Asociacións

Aquí queda recollida a listaxe de asociacións de Vilalba, dividida por áreas temáticas, como tamén o Rexistro Municipal de Asociacións e a información para aquelas xa inscritas.

O Concello de Vilalba, consciente de que o sector asociativo é un elemento esencial integrador da organización da vida municipal e en concordancia co establecido no artigo 9.2 da Constitución, na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e no artigo 72 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, aprobou o Regulamento do Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vilalba (BOP nº 92 de 24/04/2010).

O obxecto deste Regulamento é a creación do Rexistro Municipal de Asociacións, que pretende que o Concello poda coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilitar as relacións con elas, coñecer os seus fins e representatividade, facilitar e promover a iniciativa e a participación das entidades cidadás nas xestión municipal, para os efectos de impulsar políticas municipais coherentes coas pretensións e necesidades da veciñanza, constituíndo un instrumento para consolidar un tecido social máis moderno.

Tal e como establece o artigo 7 do Regulamento polo que se rixe o Rexistro Municipal de Asociacións, para os efectos da continuación da vixencia da inscrición, todas as entidades inscritas no Rexistro Municipal deberán presentar anualmente ante a Alcaldía, antes do 31 de marzo de cada ano, ou día hábil inmediato posterior, a seguinte documentación:

a) Orzamento e programa de actividades para o ano en curso.
b) Memoria das actividades e actos realizados no transcurso do ano anterior.
c) Certificación do/a Secretario/a, co visto e prace do/a presidente/a, da acta da asemblea ou xunta xeral de:

Aprobación do orzamento e programa anual.
Aprobación da memoria de actividades e actos do exercicio anterior.
Número de socios/as a 31 de decembro.
Calquera outra modificación que se producise con motivo da celebración da asemblea xeral de socios/as.
O obxecto deste Regulamento é a creación do Rexistro Municipal de Asociacións, que pretende que o Concello poda coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilitar as relacións con elas, coñecer os seus fins e representatividade, facilitar e promover a iniciativa e a participación das entidades cidadás nas xestión municipal, para os efectos de impulsar políticas municipais coherentes coas pretensións e necesidades da veciñanza, constituíndo un instrumento para consolidar un tecido social máis moderno.

ASOCIACIÓN “CORAL LUAR”

 

IESCHA “PENA DO ENCANTO”

 • E- mail: estudoschairegos@gmail.com
 • Persoa de contacto: María Luisa Barreiro Mejuto

 

ASOCIACIÓN “CORAL POLIFÓNICA VILALBESA”

 • E- mail: polifonicavilalbesa@gmail.com
 • Persoa de contacto: Alfonso Baamonde García

 

ASOCIACIÓN XUVENIL “ENTRE LUSCO E FUSCO”

 • E- mail: asociacionentreluscoefusco@yahoo.es
 • Persoa de contacto: David Pico Miragaya

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “DE ANDRADE”

 • Teléfono: 616 73 07 63
 • E- mail: pandeandrade@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Noelia Blanco García

 

CENTRO “CULTURAL E RECREATIVO”

 • Teléfono: 982 511 006
 • E- mail: info@ccrvilalba.com
 • Persoa de contacto: Juan Manuel Cancio

 

ASOCIACIÓN “VIRXE DO CARMEN SOAMEDE DE PROTECCIÓN DA NATUREZA”

 • Teléfono: 661 201 204
 • E- mail: avirxendocarmen@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Julio Domínguez Fraga

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “BANDA DE MÚSICA DE VILALBA”

 • Teléfono: 615 451 608 – 650 493 898
 • E- mail: bandavilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Alejandra Vázquez Noche

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DA LIGA SANTABALLESA”

 • Teléfono: 637 029 775
 • E- mail: ligasantaballesa@hotmail.es
 • Persoa de contacto: Isidro Cillero Prieto

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “CASA ESCOLA DE BORDELLE”

 • Teléfono: 658 956 133
 • E- mail: escoladebordelle@gmail.com
 • Persoa de contacto: Julia Bermúdez Ares

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE “ÁRBOL”

 • E- mail: nelialvarino@ayselucus.es
 • Persoa de contacto: Jesús F. Vigo Mercador

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “FESTAS DE SANTABALLA”

 • Teléfono: 671 034 066
 • E- mail: luisgranasouto@gmail.com
 • Persoa de contacto: Carlos Leal Díaz

 

ASOCIACIÓN “TALLISTAS DA TERRA CHÁ”

 • Teléfono: 678 521 582
 • E- mail: arletescultura@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Clara Naseiro Pérez

 

ASOCIACIÓN “CHARANGA AMIGOS DA TERRA CHÁ DE VILALBA”

 • Teléfono: 670 262 894
 • E- mail: chusvilalba@telefonica.net
 • Persoa de contacto: Marcelino Fernández Millor

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “EN MOVEMENTO”

 • Teléfono: 616 730 763
 • E- mail: movementovilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Noelia Blanco García

 

UNIÓN DE “RADIOAFICIONADOS DA TERRA CHÁ”

 • Teléfono: 982 510 530
 • E- mail: ea1gjw@ure.es
 • Persoa de contacto: José Franco Criado

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE VECIÑOS DO “CAMPO DE SAN XOÁN”

 • Teléfono: 696 690 901
 • E- mail: elchafarote@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Juan Carlos Trinidad Pico

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “ESCOLA DE MÚSICA DE VILALBA”

 • Teléfono: 722 611 471
 • E- mail: acescolamusicavilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Paula Rouco Vilariño

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “FESTAS PATRONAIS SAN RAMÓN”

 • Teléfono: 609 026 653
 • E- mail: garciaboado@galicia.com
 • Persoa de contacto: María Rosario Carreira Otero

ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DO MUSEO DE VILALBA”

 • E- mail: amigos@museovilalba.org
 • Persoa de contacto: Domingo Fernández

 

ASOCIACIÓN “COMISIÓN DE FESTAS DE GOIRIZ”

 • Teléfono: 696 322 259
 • E- mail: chusvilalba@telefonica.net
 • Persoa de contacto: José López Goás

ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL “MONTE DO CALVARIO”

 • E- mail: casa. tomas@hotmail.com
 • Persoa de contacto: José Antonio Pérez Tenjido

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “PARROQUIA DE SANTIAGO”

 • Teléfono: 982 511 293
 • E- mail: asvsancovade@gmail.com
 • Persoa de contacto: Paula Gesto Díaz

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “INSUA A ZOQUEIRA”

 • E- mail: tomas.insua@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Benito Prado Castro

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “SAN COSME DE NETE”

 • Teléfono: 646 006 167
 • E- mail: gelu.nete@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Manuel Taboada Pernas

 

ASOCIACIÓN SOCIAL E CULTURAL VECIÑOS DE “LANZÓS” (ASVELA)

 • Teléfono: 687 932 678
 • E- mail: carballal68@hotmail.com
 • Persoa de contacto: María Pilar Tenreiro Ramudo

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “DISTRIZ- VILALBA SAN MARTIÑO”

 • E- mail: cruceirojose@gmail.com
 • Persoa de contacto: José Antonio Rivas Prieto

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “CODESIDO” (ASOVECO)

 • E- mail: luis.lopez.seoane@gmail.com
 • Persoa de contacto: Manuel Rodríguez Bermúdez

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “CORBELLE”

 • E- mail: asociacionvecinoscorbelle@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Antonia Gudiño Sopa

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “SANTA EULALIA DE ROMÁN”

 • Teléfono: 658 044 538
 • E- mail: garciaboado@galicia.com
 • Persoa de contacto: José Manuel Seoane Pernas

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “VILAPEDRE”

 • Teléfono: 646 969 925
 • E- mail: agrpuericultura@gmail.com
 • Persoa de contacto: Amador Guerra Ramil

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE “GOIRIZ”

 • Teléfono: 616680043
 • E- mail: florrey@vilalba.es
 • Persoa de contacto: Gonzalo Hermida Carreiras

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “O PICOUZO DE LADRA”

 • E- mail: aavvpicouzoladra@gmail.com
 • Persoa de contacto: Natalia Vilasuso Comba

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “SANTA CATALINA DE BELESAR”

 • Teléfono: 654 204 254
 • E- mail: J.morado59@hotmail.com
 • Persoa de contacto: José Antonio González Morado

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “ESCOLA HABANERA DE TARDADE”

 • Teléfono: 639 816 435
 • E- mail: pazgonzalezjoseantonio@gmail.com
 • Persoa de contacto: Jaime Ferreiro Díaz

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RIOAVESO “A CANTEIRA”

 • E- mail: acanteirarioaveso@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Jesús María Rouco Cillero

 

ASOCIACIÓN CULTURAL E VECIÑAL“NOSA SEÑORA DAS…..”

 • Teléfono: 677 081 515
 • Persoa de contacto: Alejandro Díaz Río

ANPA DO “IES SANTIAGO BASANTA SILVA”

 • Teléfono: 616 379 971
 • E- mail: ampaiesbasantasilva@gmail.com
 • Persoa de contacto: María Nieves Lozano Fuente

 

ANPA DA “ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE VILALBA”

 • Teléfono: 620 017 009
 • E- mail: anpaeeivilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Tania Freire Ginzo

 

ANPA DO “COLEXIO PÚBLICO ANTONIO INSUA BERMÚDEZ”

 • Teléfono: 697 190 473
 • E- mail: anpainsua@gmail.com
 • Persoa de contacto: Marta Vilasuso Bellas

 

ANPA DO “COLEXIO PÚBLICO MANUEL MATO VIZOSO”

 • Teléfono: 671 625 948
 • E- mail: anpamatovizoso@gmail.com
 • Persoa de contacto: Victor José Felpeto Prado

ASOCIACIÓN DE MULLERES VILALBESAS “AMIZADE”

 • E- mail: amizadevilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: María Concepción Quintela Rego

 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS “SAN BARTOLOMEU DE INSUA”

 • Teléfono: 696 618 454
 • E- mail: asociacionmulleresdeinsua@gmail.com
 • Persoa de contacto: Lourdes Otero Mato

 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS “AGARIMO”

 • Teléfono: 647 441 099
 • E- mail: agarimosantaballa@yahoo.es
 • Persoa de contacto: María Ermitas Carreira Díaz

 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS “AMENCER”

 • Teléfono: 610 574 518
 • E- mail: claumerlin@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Gloria Bodenlle Bodenlle

 

ASOCIACIÓN DE VIÚVAS “CARMIÑA PRIETO ROUCO”

 • E- mail: asociacionviuvasvilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Ángela Novo Gómez

 

ASOCIACIÓN DE MULLERES “SANTA MARÍA DE TORRE”

 • Teléfono: 619 801 945
 • E- mail: milaseijas12@gmail.com
 • Persoa de contacto: Inés Felpeto Díaz

 

ASOCIACIÓN “FEMINISTA DE VILALBA”

 • Teléfono: 618 932 985
 • E- mail: asoc.feministavilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Silvia Miragaya Carballal

CLUB “VILALBA FÚTBOL SALA”

 • Teléfono: 651 814 707
 • E- mail: vilalbafs@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Álvaro Fraga Castro

 

CLUB “MOO DUK KWAN”

 • Teléfono: 982 511 210
 • E- mail: centervilalba@centervilalba.com
 • Persoa de contacto: Jesús Roca Guerreiro

 

ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E DEPORTIVA “ANDRADE TAE”

 • Teléfono: 982 511 210
 • E- mail: andradetae@gmail.com
 • Persoa de contacto: Ángel Pena García

 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA “VETERANOS SANTABALLÉS”

 • Teléfono: 637 758 271
 • E- mail: afonsolopez@galicia.com
 • Persoa de contacto: Jose Manuel Rego Rouco

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA “CATRO ROLDAS”

 • E- mail: adcatroroldas@gmail.com
 • Persoa de contacto: Jaime Paz Carballeira

 

CLUB “TDM VILALBA”

 • E- mail: tdmvilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Javier Bañobre López

 

CLUB “BALONCESTO TERRA CHÁ”

 • Teléfono: 982 511 128
 • E- mail: Pablo0313@gmail.com
 • Persoa de contacto: Omar Pernas López

 

CLUB “DEPORTIVO SANTABALLÉS”

 • Teléfono: 982 510 338
 • E- mail: cdsantaballes@hotmail.es
 • Persoa de contacto: Jesús Naseiro Naseiro

 

“RÁCING CLUB VILALBÉS”

 • Teléfono: 667 725 125
 • E- mail: r.c.villalbes@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Francisco Ruiz Rey

 

CLUB “CICLISTA TERRA CHÁ VILALBA”

 • Teléfono: 659 933 608
 • E- mail: ccterracha1@gmail.com
 • Persoa de contacto: Miguel A. Esmorís García

 

CLUB “ATLETISMO VILALBA”

 • Teléfono: 619 318 210
 • E- mail: clubeatletismovilalba@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Manuel Cabarcos Miragaya

 

CLUB DE “LOITAS OLÍMPICAS DE VILALBA”

 • Teléfono: 677 518 621
 • E- mail: loitaolimpicavilalba@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Juan Carlos Quintana

 

CLUB “DEPORTIVO CODESIDO”

 • E- mail: domybelesar@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Manuel Rodríguez Bermúdez

 

AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA “SAN RAMÓN DE VILALBA”

 • Teléfono: 661 873 328
 • E- mail: Pablo0313@gmail.com
 • Persoa de contacto: Marta Álvarez Álvarez

 

ASOCIACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA “GOIRIZ DE VILALBA”

 • E- mail: cdgoiriz@yahoo.es
 • Persoa de contacto: José Manuel Rey Cora

 

CLUB “AS CAÑOTAS DE VILALBA”

 • Teléfono: 982 510 530
 • E- mail: ascanhotas@gmail.com
 • Persoa de contacto: Daniel Facal Santos

 

ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E DEPORTIVA “WORLD MOO DUK KWAN”

 • Teléfono: 982 511 210
 • E- mail: amonteshermida@gmail.com
 • Persoa de contacto: Antonio Montes Hermida

 

CLUB “VILALBA 4X4”

 • Teléfono: 691 696 796
 • E- mail: clubvilalba4x4@gmail.com
 • Persoa de contacto: José Camba Basanta

 

ASOCIACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA “BICICLISTAS GALEGOS”

 • Teléfono: 982 523 328
 • E- mail: Pablo0313@gmail.com
 • Persoa de contacto: Pablo Fernández García

 

CLUB “TAEKWONDO VILALBA JANSU”

 • Teléfono: 982 510 367
 • E- mail: juancaqd@gmail.com
 • Persoa de contacto: Juan Carlos Quintana

 

CLUB “TENIS VILALBÉS”

 • Teléfono: 627 536 059
 • E- mail: cesarglez@outlook.es
 • Persoa de contacto: Juan José Pereira Vázquez

 

CLUB “BAILE DEPORTIVO”

 • Teléfono: 664 237 749
 • E- mail: chavibaila@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Héctor Díaz Castrillón

 

CLUB “CICLISTA VILALBA-AS PONTES”

 • Teléfono: 637 370 201
 • E- mail: info@ccvilalba-aspontes.es
 • Persoa de contacto: Guillermo Gutiérrez

 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA “VETERANOS A CANTEIRA”

 • Teléfono: 659 167 743
 • E- mail: koskiana@yahoo.es
 • Persoa de contacto: Jesús Fernández Seoane

 

CLUB “DE PADEL VILALBA”

 • Teléfono: 628 039 485
 • E- mail: padelvilalba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Miguel Río Del Valle

 

CLUB “DEPORTIVO ALBENSE”

 • E- mail: c.d. albenseveteranos@gmail.com
 • Persoa de contacto: José Antonio Martínez

 

SOCIEDAD “CAZADORES DE GOIRIZ”

 • Teléfono: 679 313 251
 • E- mail: mjose.lagares@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Jesús Carracedo Martínez

 

SOCIEDADE DEPORTIVA “AS LOUSEIRAS”

 • E- mail: tecoraslouseiras@gmail.com
 • Persoa de contacto: Jose Luis Eimil Castro

“ASFADIVI”

 • Teléfono: 607 323 954
 • E- mail: asfadivi@gmail.com
 • Persoa de contacto: Lidia Ramallo Sánchez

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS “SETE PONTES”

 • Teléfono: 628 947 918
 • E- mail: contacto@poligonosetepontes.com
 • Persoa de contacto: Álvaro Fraga Castro

 

ASOCIACIÓN DE ALCÓLICOS “AXÚDATE DE VILALBA”

 • E- mail: ALCOAXUDATE@gmail.com
 • Persoa de contacto: José Luis Barrio Orosa

 

ASOCIACIÓN CHAIREGA DE PERSOAS XORDAS “ASCHAXOR”

 • Teléfono: 982 108 080
 • E- mail: aschaxor@gmail.com
 • Persoa de contacto: María Isabel Canto Polanco

 

ASOCIACIÓN DE “FESTAS DE BOIZÁN”

 • Teléfono: 626 308 316
 • E- mail: antoniomiragayadiaz@gmail.com
 • Persoa de contacto: Antonio Miragaya Díaz

 

ASOCIACIÓN ASISTENCIAL DE ANIMAIS SEN ÁNIMO DE LUCRO “OS PELUDIÑOS”

 • Teléfono: 656 918 853
 • E- mail: peludos_vilalba@hotmail.com
 • Persoa de contacto: Ana Paredes Rodríguez

 

ASOCIACIÓN DE “PRODUTORES DE CEREAL GALEGO”

 • Teléfono: 649 517 622
 • E- mail: procegal@gmail.com
 • Persoa de contacto: Miguel Calvo Bello

 

ASOCIACIÓN DE “APICULTURA SERRA DA CARBA”

 • E- mail: serradacarba@gmail.com
 • Persoa de contacto: Iván Díaz Souto