Promoción da lingua

QUE FACEMOS

En resposta á necesidade de fomentar e preservar a nosa lingua galega, o Área de Promoción da Lingua do Concello de Vilalba comprométese a traballar de forma dedicada e colectiva para asegurar que a lingua galega ocupe o lugar que merece na nosa vida cotiá e nas institucións públicas.

Fomentamos actividades culturais, recreativas e de lecer en galego, co obxectivo de crear un ambiente onde a lingua galega sexa un elemento vivo e integrado no noso día a día. Estas iniciativas buscan sensibilizar á poboación sobre a importancia de valorar e practicar o noso idioma.

Promocionamos a lingua e actividades de concienciación para que todos os vilalbeses sintan que a lingua galega é un patrimonio propio que merece ser coidado e transmitido ás xeracións futuras.

O noso compromiso é preservar e enriquecer o noso patrimonio lingüístico, porque a lingua é unha das pedras angulares da nosa identidade como pobo e como comunidade. Xuntos, facemos de Vilalba un espazo onde o galego florece e se expande, irradiando o seu encanto e significado en cada rincón da nosa terra.

OUTRAS SECCIÓNS DA MESMA ÁREA DE GOBERNO

CONTACTO

Concelleira

Mª Xosé Fernández Pardo

Email: maria.xose.fernandez@vilalba.es