Turismo

QUE FACEMOS

Vilalba é un concello cunha gran potencialidade turística.

Contamos cunha gran riqueza patrimonial, o Camiño de Santiago atravesa o municipio e temos unha potente gastronomía, entre outros moitos atractivos.

A ubicación estratéxica de Vilalba e as súas excelentes comunicacións converten a Vilalba nun destino moi atractivo e de proximidade para o turismo. Dispoñemos dunha gran variedade de servizos e comercios preparados para acoller as diversas demandas do turismo, facéndolle a estancia máis cómoda.

Por esta razón, nos últimos anos, estamos a traballar na promoción e dinamización do territorio co obxectivo de poñer en valor os recursos patrimoniais do Concello e impulsar o turismo.

 

PRINCIPAIS SERVIZOS DA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

 • Planificación e coordinación da xestión e promoción turística local.
 • Recopilación de información sobre os recursos turísticos de Vilalba e da contorna.
 • Atención presencial, telefónica, por correo electrónico e correo postal en galego, castelán e inglés.
 • Elaboración dun banco de imaxes dos principais recursos turísticos do Concello.
 • Creación e actualización de contidos na páxina web de turismo.
 • Colaboración co sector turístico local, outras oficinas de turismo da contorna e a Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e outras institucións, etc.
 • Edición de material turístico informativo e promocional.
 • Información sobre o Camiño de Santiago e selado de credenciais.
 • Elaboración de bases de datos coa oferta de aloxamentos, establecementos hosteleiros e comercios para telo a disposición do turismo.
 • Presencia e promoción en feiras de interese turístico.
 • Divulgación da oferta cultural, feiras e eventos entre o turismo.
 • Rexistro estadístico de turistas e visitantes clasificados pola súa procedencia xeográfica.

 

Oficina de Turismo de Vilalba

Pza. Suso Gayoso, 1

27800 Vilalba – Lugo

turismo@vilalba.es

982 52 39 11

www.turismovilalba.es

 

MUSEO DE PREHISTORIA E ARQUEOLOXÍA DE VILALBA

O Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba iniciou a súa actividade fai máis de trinta anos, permitindo ao público facer un percorrido entretido e didáctico sobre a Prehistoria e a Historia Antiga de Galicia.

Ademais da exposición permanente, tamén realiza outras exposicións de carácter temporal e organizanse temas trimestrais, cursos, publicacións e actividades diversas que lle dan un gran dinamismo ao centro.

O Museo posúe unha serie de laboratorios destinados ó apoio das investigacións que leva a cabo. Conta co equipamento necesario para servir de apoio a escavacións arqueolóxicas, para catalogar os fondos e para acometer distintas análises de sedimentos, pole, sementes, microscópicas, etc.

Os materiais arqueolóxicos que alberga proceden principalmente particulares xacementos e descubrimentos feitos no curso de escavacións arqueolóxicas promovidas polo Museo e por outras entidades.

 

Museo de Prehistoria e Arqueoloxía

Rúa Dr. Domingo Goas, 2 27880

museo@museovilalba.org

982 511 383

OUTRAS SECCIÓNS DA MESMA ÁREA DE GOBERNO

CONTACTO

Concelleira

Mª Xosé Fernández Pardo

Email: maria.xose.fernandez@vilalba.es 

Oficina de Turismo

Pza. Suso Gayoso, 1

27800 Vilalba – Lugo

turismo@vilalba.es

982 52 39 11

www.turismovilalba.es

Museo de Prehistoria e Arqueoloxía

Rúa Dr. Domingo Goas, 2 27880

museo@museovilalba.org

982 511 383