Economía e Facenda

QUE FACEMOS

Este departamento contén as ordenanzas fiscais, os programas económicos e a presentación dos orzamentos en vigor.

A comarca da Terra Chá caracterízase por un elevado peso do sector primario. O noso concello participa deste elemento como fundamental, aínda que se individualiza polo elevado desenvolvemento relativo do seu casco urbano, que actúa como centro de servicios sanitarios, deportivos, culturais, educativos e de ocio, e de relevo comarcal.

OUTRAS SECCIÓNS DA MESMA ÁREA DE GOBERNO

CONTACTO

Concelleira

Marta María Rouco Seoane

Email: martamaria.rouco@vilalba.es