Infraestructuras rurais

QUE FACEMOS

O obxectivo desta área é garantir a extensión das redes de infraestruturas de servizos básicos a todos os núcleos e agrupacións de vivendas nas parroquias. O noso compromiso é que toda a cidadanía de Vilalba poida acceder aos mesmos servizos públicos con independencia do seu lugar concreto de residencia, cun reparto equitativo do investimento municipal. 

Para elo traballamos nun plan integral de desarrolo e mantemento de infraestructuras nas áreas rurais. O que inclue a mellora de carreteras, camiños e vías de acceso asegurando que estean en optimas condicións pra o desplazamento seguro e eficiente dos habitantes e vehículos.

Priorizamos as necesidades reais de cada zona e escoitamos as demandas e suxerencias dos veciños e veciñas. A pasrticipación cidadá é esencial no noso enfoque de goberno polo que as inquietudes dos nosos veciños e veciñas serán tidas moi en conta en cada decisión que se toma.

OUTRAS SECCIÓNS DA MESMA ÁREA DE GOBERNO

CONTACTO

Concelleiro

Modesto Renda Santiso

Email: modesto.renda@vilalba.es