Desenvolvemento industrial

QUE FACEMOS

Traballamos para ofrecer un proceso áxil e sinxelo para a instalación de novos negocios no noso municipio facilitando a concentración de actividades económicas, fomentando a sinerxia entre elas e potenciando a súa competitividade.

O noso último obxetivo é crear un ambiente propicio para o crecemento económico e a xeración de emprego no noso pobo. Traballamos con enerxía e ilusión para facer de Vilalba un lugar atractivo para os negocios, onde o desenvolvemento industrial vaia de man co coidado do medio ambiente e a mellora da calidade de vida dos nosos cidadáns.

 

OUTRAS SECCIÓNS DA MESMA ÁREA DE GOBERNO

CONTACTO

Concelleiro

Modesto Renda Santiso

Email: modesto.renda@vilalba.es