Colectivo de Inclusión

Prestacións

  • Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
  • Axudas de inclusión social (AIS)
  • Axudas de emerxencia social municipal
  • Bolsas municipales para adquisición de libros e material escolar

Programas

  • Servizo de axuda no fogar
  • Programa de reforzó de alimentos