Colectivo de Discapacidade

Prestacións

 • Pensión non Contributiva de Invalidez e Xubilación
 • Complemento de Terceira Persoa
 • Axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de PNC, FAS e SGIM
 • Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada

Programas

 • Recoñecemento do grao de discapacidade
 • Servizo de axuda no fogar
 • Estadías temporais en servizo residencial ou de supervisión e apoio puntual
 • Programa de Respiro Familiar.

 

 • Tarxetas de accesibilidade: tarxeta de estacionamento e tarxeta de persoas usuarias
 • Servizo de Teleasistencia para persoas con autonomía
 • Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal.

Axudas

 • Axudas individuais a persoas con discapacidade para servizos de promoción da autonomía e complementarios de asistencia persoal