Colectivo de Maiores

Prestacións

 • Pensión non contributiva de xubilación.
 • Prestación económica para persoas desprazadas ao estranxeiro durante a guerra civil.
 • Axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de PNC, FAS e SGIM.
 • Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada.

 

 

 

 

Programas

 • Servizo de axuda no fogar.
 • Programa municipal de envellecemento activo.
 • Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia.
 • Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO
 • Centros residencias
 • Centros de Día

 

Servizos

 • Xantar na casa
 • Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia