Colectivo de Familia

Prestacións

  • Tarxeta Benvida: axuda económica para as familias polo nacemento dos fillos e fillas
  • Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos
  • Bolsas municipales para adquisición de libros e material escolar

 

 

Programas

  • Información básica  sobre os programas de adopción e acollemento familiar.
  • Servizo de Educación e Apoio Familiar.

AXUDAS

  • Axudas económicas para a atención de nenas e nenos de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos: Bono Concilia.